Naším novým partnerem je časopis Kamarádi a občanské sdružení Zaedno

Naším novým partnerem je časopis Kamarádi a občanské sdružení Zaedno

10. 2. 2014 Dovolte, abychom Vám představili unikátní projekt zaměřený na vícejazyčné děti a multikulturní výchovu – časopis Kamarádi.
Časopis je zaměřen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny také v dalším jazyce. Je i pro ty, které zajímá, jak funguje naše společnost, která je více a více promíchaná z různých kultur a jazyků a tím je bohatší. Časopis určen dětem na 1. stupni základní školy. Předpokládá se spolupráce s jejich rodiči a pedagogy.

Hlavním tématem Kamarádů je mnohojazyčnost. Proto
vyhlašujeme celostátní dětskou kreativní soutěž s pěknými cenami „Vícejazyčnost je bohatství“ na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce. Soutěž je založena na čtení či předčítání literárních děl pro děti a následném vytváření kreseb, ilustrací, komiksů nebo dokonce vlastní knížky na námět literárního díla. Hlavní cena soutěže je školní výlet pro celou třídu. Uděluje se i cena pro školu za kolekci prací. Nejlepší dětské práce budou publikovány ve zvláštní příloze časopisu Kamarádi.

Vyhlášení soutěže „Vícejazyčnost je bohatství“ naleznete na: www.zaedno.org/home-kamaradi/120-vyhlaseni-souteze
Více o projektu se dozvíte na: www.zaedno.org/