Nakladatelství Morkes a komisař Vrťapka partnery projektu Rosteme s knihou

Nakladatelství Morkes a komisař Vrťapka partnery projektu Rosteme s knihou

10. 10. 2013 Nakladatelství Morkes a komisař Vrťapka navázali úzkou spolupráci s projektem Rosteme s knihou. Osvětová kampaň se zaměřuje na propagaci knih a četby v České republice a klade si za cíl novým a zajímavým způsobem oslovit zejména předškolní a školní mládež s cílem rozvíjet a prohlubovat jejich literární vzdělání a čtenářskou vyspělost.
Nakladatelství Morkes velmi těší vzájemná spolupráce a děkuje občanskému sdružení Svazu českých knihkupců a nakladatelů za jeho záslužné aktivity, které odvádíte na poli dětského čtenářství.


Více o projektu se dozvíte na: www.rostemesknihou.cz